More, more, more of Morlaix!

Trip Start Jan 18, 2011
1
5
24
Trip End Sep 03, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
My friend's house

Flag of France  , Brittany,
Friday, February 18, 2011

Dutch version (for English, scroll down)

17 februari - Les monts d'arré et Huelgoat
Raaaah! Op deze dag met prachtig en warm weer, heerlijke bossen, vijvers, rotsen, Lord-of-the-Rings-achtige landschappen... vergeet ik mijn camera. Balen.
Gelukkig maakt Sébastien veel goed door 'savonds Bretoense pannekoeken te maken: boekwijt, met een vegetarische vulling. We vreten ons zo vol dat we de hele avond geen zinnig woord meer kunnen zeggen :)

18 februari - Veenlanden en Morlaix
We trekken op wandeling door een veengebied (helaas de naam kwijt :( )
Vooral heerlijk rustig wandelen, niemand die ons stoort. De namiddag is nog redelijk leeg, en op goed geluk besluiten we Morlaix te bezoeken. Niemand van ons dacht onder de indruk te zijn, maar dit stadje blijkt heel charmant :) Wanneer ik brood koop voor de volgende dag, vertelt Nathalie me dat ik altijd zo beleefd klink als ik in het Frans iets bestel. Tja, van die goede-manieren-opvoeding geraak ik wel nooit meer af ;)

Ik ga deze twee mensen missen. Ze leven hun eigen leven, op hun manier. En ik kan niet wachten tot ze naar Canada komen :) Sébastien en Nathalie: zo hard bedankt, en veel geluk met jullie nieuwe "project" ;)


English version


Februari 17 - Les monts d'arré et Huelgoat
Grrrrrrrr! On this day with beautiful and hot weather, lovely forests, ponds, rocks, Lord-of-the-Ringsey landscapes... I forget my camera. Bummer.
Good thing Sébastien has prepared Britton pancakes for dinner: buckwheat, and a vegetarian filling. After stuffing ourselves with these goodies we are unable to do anything remotely intelligent for the rest of evening :)

February 18 - Peat fields and Morlaix
A-walking we go through a peat field nature reserve (but I forgot the name, silly me :( )
Nice and calm, nobody to disturb us. The afternoon's agenda is empty, so we try our luck in the town of Morlaix. Nobody had thought to be impressed, but it turns out to be a very charming town :) When I buy bread for the next morning, Nathalie remarks how I am always so polite when I order something in French. Well, guess I can't shake of those good manners ;)

I'll miss these two people. They have chosen a life very much their own.
And I can't wait till they come and visit Canada :) Sébastien and
Nathalie: thank you so very much, and good luck on your new "project" ;)
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: