New Zealand – Rainy West of South Island

Trip Start Sep 25, 2012
1
39
56
Trip End Mar 01, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of New Zealand  , South Island,
Friday, December 28, 2012

We had decent weather travelling across the country from Kaikoura on the east coast to Hokitika on the west coast and enjoyed the great landscapes. We got a lovely sunset at 10pm and then went to see glow worms in a little wooded hollow. The weather then turned wet and cloudy again. We had planned to visit the glaciers further down the coast but visibility was pretty poor and expected to be for a few more days so instead we just drove on through, all the way to Wanaka where we were due to spend New Year.

V češtině: Z Kaikoury na východním pobřeží jsme přejeli do města Hokitika na západním pobřeží. Počasí bylo fajn a tak jsme se cestou kochali místní hornatou krajinou. V noci ale začalo pršet a mlha zakryla vzdálenější hory i blízké kopce. Předpověď byla velmi špatná i na několik následujících dní, a tak jsme se rozhodli zrušit návštěvu místních ledovců, přejet přes hory průsmykem u vesničky Haast do „Středozemě“ a strávit delší dobu v naší Silvestrovské destinaci, v horském městečku Wanaka.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: