Samo se shopping

Trip Start Apr 03, 2006
1
9
Trip End May 04, 2006


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Brazil  ,
Wednesday, May 3, 2006

Z neverjetno udobmin avtobusom sva se vrnila v Sao Paulo. Privoscila sva si hotel in sla v lov za darilca... neuspesno! Ocitno sva prvic spregledala, da je Sao Paulo predvsem poslovna prestolnica, ne toliko raj za shopping (kot drugi, bolj turisticni kraji - Rio, Paraty, Ilha Grande...), saj sva po celem dnevu pristala na vecerji cisto praznih rok!! Res, niti ene stvari, ki jo bi nesla domov, nisva nasla.
Drug dan sva se se enkrat podala v shopping, potem pa na letalisce in proti Evropi...s solzami v oceh sva ugotavljala, kdaj bi se lahko spet vrnila :-)
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: