Daan

Trip Start Jul 01, 2006
1
69
79
Trip End Jan 07, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Netherlands  , Groningen,
Saturday, March 28, 2009

Met grote snelheid schrijf ik:
Terwijl Sylvia aan een infuus in het ziekenhuis ligt en ik snel even naar huis ben gegaan om dit bericht te plaatsen. Vrijdagmorgen om 08:30 is Daan geboren. Hij weegt bijna 7 pond en is kerngezond. Dit bericht schrijf ik om gauw even een paar foto's te kunnen neerzetten.

Enthousiaste bezoekers zijn welkom nadat zij eerste even gebeld hebben voor een afspraak.

In a big hurry written:
At friday 26 of march our sun "Daan" is born at the hospital in Groningen. Mom and Daan are completely ok but have to stay a few days in the hospital. Hereby in a big hurry some pics.

Lots of greetings,

Jeroen
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: