Starten

Trip Start Jul 16, 2008
1
2
19
Trip End Aug 01, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Heimtun Camping
Floro

Flag of Norway  ,
Thursday, July 17, 2008

Startet fra Florø kl. 1045 med Mondeo'n og Hobby'n. Kjørte til Isane hvor vi kjørte rett ombord i ferga over til Stårheim. Totalsum for doning og Bente ble kr. 192,- Provianterte på REMA 1000 i Stryn. Sneglet oss oppover bakkene til toppen av Strynefjellet, og så bar det utfor bakk. Vi stoppet ikke for vi svingte av til Heimtun Camping i Sør-Fron for overnatting. Pris: 104,- m/strøm. Det var det gratis Internett. Kjørt distanse: 402 km.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: