Vliegen in Turkije

Trip Start Jul 22, 2004
1
9
10
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Turkey  ,
Saturday, October 16, 2004

Dit is een ideale vacantie. Vijf sterrenhotel (Belckeniz), heerlijk weer, mooi strand, etc. Marga en Joke konden genieten. Ik zelf heb lekker kunnen vliegen. Het landen wat steeds op het strand. Behalve dat hebben we nog een dag getourd met de bus langs Tlos (een ruinestad) en een gorge (Salikent).
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: