Billeder på bloggen.......

Trip Start Mar 30, 2012
1
4
25
Trip End May 17, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Sonnberg appartements

Flag of Austria  , Salzburg,
Tuesday, April 3, 2012

Vi er indtilvidere begrænset af netværk, format "krig" på billederne og ipads total mangel på indbyggede "porte" i forhold til at få billeder ind på bloggen, så I må have lidt tålmodighed med os i forhold til den grafiske linje, men det skal nok blive løst for et billede siger jo mere end 1000 ord og vi er jo travle feriemennesker :0)
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: