På ski

Trip Start Mar 30, 2012
1
3
25
Trip End May 17, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Austria  , Salzburg,
Saturday, March 31, 2012

Før vi drager til Canada, er vi jo lige et smut i Østrig med mormor og morfar og Klaus og rikke og deres børneflok. Vi plejer at være i Sælen i Sverige hvert år i påsken, men vores gode hytte var optaget, og det var jo en god grund til at prøve noget nyt, og det blev flauchau i Østrig.

Vi kørte fredag, og efter et stop hos farmor og farfar puttede vi 2 trætte børn i bilen og kørte sydpå. Efter en nat med kun et enkelt stop, var vi i Østrig først på morgenen, men med 2 vågne børn gik tempoet lidt ned og vi var først i Flauchau lidt over middag.

Mormor har sørget for 4 store lejligheder på en etage i et rigtigt tyroler hus, så der er rigeligt plads til den store familie. Der er masser af sne og Ea har været på ski hver dag, dog kun i ca en 1/2 time så gider hun ikke mere. Hun synes dog det er rigtigt sjovt især når man kan suse hurtigt med mor. Når Ea er færdig med at suse har der været tid til at far og mor på skift har kunnet udfordre pisterne. Vi har indtil nu haft super vejr, med op til 20 grader i dalen, det går selvfølgelig lidt ud over sneforholdene, men de meget gode.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: