Sengigi

Trip Start Oct 04, 2013
1
9
Trip End Oct 20, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Indonesia  , West Nusa Tenggara,
Sunday, October 6, 2013

Tutaj dowozi nas łódka. Jesteśmy na Lombok! Jeszcze nie w hotelu ale juz na lądzie. Przysiadamy na kokosa gdzie miejscowi lekko dziwnie się na nas patrzą. Nagle dostaję propozycję zrobienia sobie zdjęcia z okolicznymi laskami : ) Okazało się (co dziwne), ze uznali mnie za bardzo przystojnego kawalera i wszyscy chcieli robić sobie fotki. Nie wiem jak to skomentować ale było miło ... 
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: