Wyspy Gili

Trip Start Oct 04, 2013
1
8
9
Trip End Oct 20, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Indonesia  , West Nusa Tenggara,
Sunday, October 6, 2013

Łódka po drodze na Lombok zawija na wyspy Gili. Podobno najładniejsze plaze w okolicy. Prawdziwy raj na ziemi. Przejrzysta woda, białe plaze. Mamy zamiar spędzić tam drugą część wakacji więc nie będę się rozpisywał : D
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: