Speed boat tp Lombok

Trip Start Oct 04, 2013
1
7
9
Trip End Oct 20, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Indonesia  , Bali,
Sunday, October 6, 2013

Opcji na dostanie się na Lombok z Bali jest kilka. Z racji zmęczenia i chęci dostania się jak najszybciej do Hotelu wybraliśmy Speed Boat. W porównaniu do lokalnego promu, który płynie 8h, łódka dowiozła nas w 2h. Warto posiedzieć na górze na odkrytym tarasie, zeby złapać trochę klary i dostać w twarz z fali : ) 
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: