Jakarta

Trip Start Oct 04, 2013
1
5
9
Trip End Oct 20, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Indonesia  , Java,
Saturday, October 5, 2013

No nic. Podróż sie trochę dłuży. To już trzecia noc dzisiaj :-) Czekamy na lotnisku na spóźniony lot na Bali do Denpasar. Lotnisko raczej starszego typu. Tak jak wcześniej towarzystwo było raczej wymieszane tak teraz znacząca przewaga lokalnych. Garstka białych z ktorymi widzimy się już któryś raz. Byliśmy na chwilę na zewnątrz bo musieliśmy przetransportować się autobusem do innego terminalu ... no jest gorąco :-)
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: