Sztokholm lotnisko

Trip Start Oct 04, 2013
1
3
9
Trip End Oct 20, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Sweden  , Stockholm,
Friday, October 4, 2013

Jesteśmy w Sztokholmie. Lotnisko nie robi szału prawdopodobnie przez to że ma już kilka wiosen za sobą. To co może lekko irytowac w łączonych podróżach to fakt czekania na kolejne loty. 3 godziny do odlotu do Dubaju. Dużo muzułmanów więc lekko obawiamy się o swoją podróż :-) I cóż że ze Szwecji :-)
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: