Sloneczny Kijow wita :-)

Trip Start Aug 05, 2011
1
2
32
Trip End Aug 27, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Ukraine  , Kyiv City,
Saturday, August 6, 2011

Pobudka o 5.30, śniadanko i ruszamy na lotnisko. Miła niespodzianka, nie ma żadnych opóźnień, a wręcz przeciwnie startujemy 5 minut wcześniej. I to czym..

Siedzimy w powietrznym "autobusie" ukraińskich linii Dniproavia, bo samolotu to w środku raczej nie przypomina. Naliczyłam 48 miejsc dla pasażerów, przy czym nie ma pełnego obłożenia. Śmieszny ten samolocik, jeden rząd siedzeń po lewej stronie, dwa po prawej. Całkiem wygodnie się siedzi. Po pól godzinie młody przystojny stewart roznosi soki i kanapki. Bierzemy pomidorowy, bardzo dobry. Podróż upływa bardzo przyjemnie, maszynka leci szybko i po godzinie i 10 minutach lądujemy na Boryspolu.

Idziemy tranzytem schodkami do góry, ustawiamy się w krótkiej kolejce i po chwili dostajemy pieczątki na biletach.  Od ostatniego czasu gdy tu byliśmy nic się nie zmieniło, wciąż ta sama zaawansowana technologia, pani urzędniczka dzielnie wpisuje długopisem nazwiska pasażerów na kartkę. Może by tak stanowisko kiedyś w komputer wyposażyć? ;-)

I cóż, teraz zostały nam jakieś dwie godziny czekania na następny lot. Dookoła masa ludzi, praktycznie wszystkie siedzenia zajęte, a kolejka do wc niebotyczna...

Właśnie wyświetlił się nasz lot na tablicy..
Opóźniony o całe półtorej godziny :(

Ale na tym lotnisku nigdy nic nie wiadomo, wszystko się może zdarzyć.. No to idę sobie pozwiedzać duty free.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: