Na polskiej ziemi

Trip Start Aug 05, 2011
1
30
32
Trip End Aug 27, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Poland  , Masovian Voivodeship,
Thursday, August 25, 2011

Lot z Kijowa do Warszawy liniami Aerosvit mija szybko i przyjemnie.
O 15.20 lądujemy na Okęciu. Wita nas słoneczna pogoda, ale nie na długo, gdy dojeżdżamy do Dworca Centralnego zaczyna padać deszcz..

I tak to po kilkunastu godzinach podroży dotarliśmy z Tajlandii do Polski. Szkoda, że to już koniec. Czas zleciał nie wiadomo kiedy. Mieliśmy fantastyczne wakacje, zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, zrobiliśmy masę zdjęć.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: