So far so good, what next?

Trip Start Jun 19, 2010
1
2
12
Trip End Jul 15, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed

Flag of Denmark  , Jutland,
Saturday, June 19, 2010

Da var første dag over, og vi har funnet roen på hotellet vårt i Horsens. Vi startet hjemmefra halv ti i dag tidlig, og var fremme halv elleve her nede. Vi har tilbakelagt i overkant av 500 km på veien pluss ferjeturen over Skagerrak. Turen så langt har gått veldig bra, uten noen pauser mellom både Stavanger & Kristiansand og Hirtshals & Horsens. Dette var uansett en transportetappe, og nå er vi godt stasjonert for morgendagen. I skrivende stund har vi fortsatt ikke avgjort hvor veien går videre, og nå skal vi sjekke værmelding og aktuelle ting å finne på på en søndag. Vi blir nok enten værende her i distriktet, eller så kjører vi et lite stykke ned i Tyskland. Undertegnede er også temmelig tett i nesen, men fikk heldigvis fatt i en nesespray på en bensinstasjon. Så får vi satse på at det ihvertfall ikke blir verre til i morgen! Følg med i morgen for å finne ut hvor veien videre gikk!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: