WOW wat een mooie staat is Rajastan !

Trip Start Nov 21, 2006
1
31
33
Trip End Apr 05, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of India  ,
Tuesday, March 6, 2007

Met de de bus reizen we naar Bundi...god wat ben ik misselijk van het slechte wegdek...lijkt Mocambique wel...pffff en om de drie seconden claxoneren....??

Maar zo rustig als Bundi is...komen we helemaal tot rust !
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: