UP verruilen voor Rajastan

Trip Start Nov 21, 2006
1
30
33
Trip End Apr 05, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of India  ,
Friday, March 2, 2007

Na Varanasi met al haar facetten wordt het tijd om deze staat te verlaten en ons te begeven richting de meer ontwikkelde staat Rajastan...Op naar Jaipur !

We nemen de trein van 18:15 en brengen de nacht door in een sleeper...
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: