Op naar Delhi...komen we daar ook aan ??

Trip Start Nov 21, 2006
1
29
33
Trip End Apr 05, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of India  , Uttar Pradesh,
Saturday, February 24, 2007

Alle opties geprobeerd. We wilden eigenlijk eerder weg maar omdat er geen treinplaatsen beschikbaar zijn, reizen we de 24ste richting Delhi.

Onderweg belanden we uit eindelijk in Varanasi, de Heilige Stad en de Ganges...
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: