Lilongwe

Trip Start Nov 21, 2006
1
26
33
Trip End Apr 05, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Malawi  ,
Thursday, January 18, 2007

De hoofdstad. ! grote chaos bij aankomst met bus bij busdepot. Opletten geblazen dus.

Ik check de in de buurt gelegen hostels maar geen enkele vind ik prijswaardig. Te duur voor wat men aanbiedt.

Ik besluit om verder door te lopen en de beruchte brug over te steken (waar over volgende keer meer). Ik wil Guesthouse St Peter's proberen. Een gusthouse gelegen op het terrein en behorend bij de kerk. Klinkt raar maar ik ben daar de afgelopen 4 weken verbleven. Heerlijk rustig en even tijd om te bedenken wat ik zal gaan doen. Doen qua reis: welke landen, qua Nederland: wat voor werk/study....

Ik heb deze vier weken opgetrokken met mijn nieuwe vrienden mag ik wel zeggen. Zeker als je vier weken samen eet, slaapt, uitgaat. Ik deel een kamer met Kamal. Een Nepalees die in ruwe edelstenen handelt en 2 jonge gasten uit Zimbabwe, Pritch en Nathan. Waarvan de eerste wacht op de uitslag van zijn tentames en de tweede werkzaam is voor Western Union maar uitgezonden is voor een maand naar Malawi.

In het weekend (beginnend op vrijdag) gaan we uit. We doen eerst Diplomates en daarna Harry's Bar. De andere dagen avonden vullen we met gezamelijk eten, Pool spelen (lukt me nu aardig mag ik wel zeggen) en de dagelijkse dingen als boodschappen doen en relaxen.

In die vier weken heb ik besloten om van mijn reisplan af te dwalen. Ik wil nog wel een keer Africa bezoeken maar dan central en west africa......
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: