Via Jo'burg

Trip Start Nov 21, 2006
1
9
33
Trip End Apr 05, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of South Africa  ,
Tuesday, December 12, 2006

Deze entry alleen om te laten zien hoe ik reis....pfff...bijna 8 uur in een bus...
Aanvullend: Jo' Burg in de omgeving van het station -ben even gaan lopen omdat ik twee uur moest wachten- is niet om aan te zien. Smerig, een en al minibusjes. Om gek van te worden. Mensen die op straat slapen, bedelen, om een vuurtje heen staan...nee...geen goede indruk dat stukje rond het station...Op naar Komatipoort, Spice of Life !
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: