Purmamarca

Trip Start Nov 02, 2011
1
8
11
Trip End Nov 24, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
What I did
Hill of the seven colors

Flag of Argentina  , Northern Argentina,
Monday, November 14, 2011

14-11: na het slechte ontbijt lopen we omhoog naar het later blijkt beste hotel (hosteria Iruya) van dit kleine plaatsje.We ontbijten alsnog en genieten van het prachtige uitzicht. We brengen hier enige tijd door en lopen richting de plek waar de bus vertrekt. Onderweg halen we nog wat empenadas voor onderweg. De rit terug is wederom prachtig en we komen rond 16:00 weer heelhuids aan in Humahuaca alwaar de auto wordt opgepikt die hier was achtergelaten. We rijden door naar Purmamarca en gaan op zoek naar een goede slaapplek. De meeste hostals in het centrum zitten vol en wij rijden dan ook wat verder van het centrum weg. Hauira Huasi blijkt nog plek te hebben en we boeken voor een nacht. s-Avonds eet ik in een plaatselijke tent het eerste stukje lamavlees en dat is goed te doen. We rijden terug en ik kijk nog wat voetbal op tv.

15-11:we vertrekken richting Salinas Grandes oftewel grote zoutvlaktes om deze te gaan bekijken. De rit is prachtig en we rijden in ongeveer 1,5 uur naar boven. Onderweg stopen we een aantal malen om foto s te maken en zien oa de nodige vicunas. Ook de zoutvlaktes zijn prachtig en fotogeniek. Onderweg lunchen we nog in Purmamarca en rijden dan door tot Salta. We missen een afslag en komen uiteindeleijk iets later dan gepland aan in Salta. We rijden door naar het voor ons bekende hotel OCY en parkeren daar onze auto in de garage. s-Avonds eten we prima bij Ma Cuisine dat goede reviews heeft en pas is geopend.De eigenaars zijn een frans/argentijns koppel die een leuke tent hebben met zeer goed en betaalbaar eten.

English version:

14-11: After a bad breakfast, we walk up to the  best hotel (hosteria Iruya) in Iruya. We had breakfast again and enjoyed the beautiful view. We spend some time here and walk towards the spot where the bus leaves. Along the way we bought some empenadas for dinner. The ride back was beautiful and again we arrived safe and sound around 16:00 in Humahuaca, where the vehicle is picked up who was left behind. We drive to Purmamarca and look for a good place to sleep. Most hostels in the center are full and therefore we drive a bit further away from the center. Hauira Huasi appears to have more space and we are staying her for the night. In the evening we eat in a local restaurant and i had the first piece of llama meat and that's tasted ok. We drive back and I watch some football on TV.

15-11: We leave for Salinas Grandes (large salt flats). The ride is beautiful and we drive in about 1.5 hours up. En route we stop several times for photo's to take which include some vicuņas. The salt flats are beautiful and photogenic. Along the way we have lunch and then drive through Purmamarca to Salta. We miss a turn and it gradually arrived a bit later than planned in Salta. We drive to the well known hotel OCY and park our car in their garage. In the evening we eat well at Ma Cuisine that have reviews and has just been opened. The owners are a French / Argentinean couple who have a nice place with very good and affordable food.

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: