Canyon Colca valley

Trip Start Sep 16, 2009
1
5
9
Trip End Oct 07, 2009


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Hotel Anita

Flag of Peru  , Arequipa,
Saturday, September 26, 2009

25-09: ik word om 8:00 opgehaald in Casano Solar waar ik de afgelopen nachten heb doorgebracht. Na nog wat andere toeristen te hebben opgehaald kan de trip beginnen. In eerste instantie rijden we door een reservaat waar allerlei vicunas en alpacas zijn te bewonderen. De beesten leven in grote kuddes tesamen en zijn redelijk makkelijk benaderbaar. Prachtig om deze beesten van dichtbij te bewonderen. Er staan overal een lieden die allerlei spullen verkopen waaronder handschoenen, sjaals, wolllen mutsen en allerlei souvenirs. In sommige gevallen staan er ook kinderen in klederdracht (al dan niet in het bezit van een vicuna of alpaca) waamee je dan tegen betaling op de foto kunt. Aangezien we vandaag een pas van ruim 4900 meter overgaan drinken we eerst nog een lekkere cocathee wat goedschijnt te zijn tegen hoogteziekte (soroche genaamd).  Onderweg allerlei prachtige vergezichten waar je mond werkelijk van openvalt. Na aankomst in het kleine plaatsje Chivay, dat op ruim 3500 meter ligt, check ik in bij hotel Anita. Een basic maar schoon hotelletje dat aan het centrale pleintje ligt. Hierna vertrekken we met zijn allen (12 toeristen en de gids met chauffeur) naar de bekende hotsprings van Chivay (wie kent ze niet). Er zijn verschillende baden met een  gemiddelde temperatuur van 38 graden. Heerlijk om hier een tijdje in rond te dobberen en volledig ontspannen beginnen we aan het gezamenlijke dinner. In deze tent treedt de plaatselijke band op en zijn er wat folkloredansen te zien. Tot grote hilariteit van de andere aanwezigen worden er wat toeristen op het podium getrokken om in te haken. Gelukkig val ik dit keer buiten de prijzen. Wat andere nederlanders gaan nog een paar biertje pakken in plaatselijk kroeg maar dat hou ik voor gezien aangezien de wekker morgen om 5:00 am gaat.

26-09: na een onrustige nacht om 6:00 am vertrokken naar het verderop gelegen cruz del condor. Onderweg stoppen we aantal malen om te genieten van de prachtige vergezichten en worden er vele foto's gemaakt. Omstreeks 8:30 komen we aan bij het uitzichtpunt van waaraf de condors zijn te bekijken. Deze vogels met vleugels van 3 meter spanwijdte zweven hier door de vallei en dit is een van de weinige plekken waar deze vogels zo goed zijn te bewonderen. Na enige tijd wachten komen de eersten tevoorschijn. Een indrukwekkend gezicht om deze beesten door de vallei te zien zweven. Op de weg terug naar Arequipa stoppen we nog in een aantal dorpjes waar ook weer van alles wordt aangeboden. Uiteindelijk komen we om 16:00 aan bij mijn hostal en heb ik me de afgelopen dagen meer dan prima vermaakt. s Avonds nog een vluchtje geboekt van Cusco naar Lima op 05 oktober a.s.. Ik vlieg om 07:40 am met Star Peru weer terug naar Lima voor de prijs van 130 dollar. Morgen met de bus door naar Puno.


English version:

25-09: I am being picked up at 8:00 in Casano Solar where I have spent the past few nights. After we have picked up a few other tourists the trip can begin. At first we were passing through the Reserva  where we saw many alpacas. These animals live in large herds together and are pretty easy to approach.  There are people everywhere that sell all kinds of items including gloves, scarves, hats and souvenirs. In some cases there are also children in costume (or not in possession of an alpaca or vicuna) ou paid for pictures. Because we will pass a point of more than 4900 meters, we first had a delicious coca tea which is good for altitude sickness (called soroche). Along you will see many beautiful viewswhich are breathtaking. After arriving in the small town of Chivay, which is over 3500 meters, I check in at hotel Anita. A basic but clean hotel in the central square if Chivay. After a while we left (12 tourists and the guide with driver) to the famous hot springs of Chivay. There are several pools with an average temperature of 38 degrees. Wonderful to be here for a while and to float around. Completely relaxed we begin our dinner. In the restaurant the local band was playing and there were some folk dancers. Some of the tourists were invited on the dancefloor to join the dancers. Luckily they does not choose me this time. Some other Dutch travellers want to grab a few beers at a local pub but I went straight to my bed. We will leave at 5:00 am tomorrow.

26-09: After a restless night we left at 6:00 pm to reach Cruz del Condor. We stopped several times to enjoy the beautiful views and  to make some photos. Around 8:30 we arrive at the viewpoint from which the condors can be viewed. These birds with wings of 3 meters fly in the valley and this is one of the few places where these birds can be spotted. After waited for a while, the first comes out. An impressive view to see these creatures fly through the valley. On the way back to Arequipa we stopped in some canyon villages such as Yangue. Many groups are approached by locals toting captive birds of prey in the hope that tourists will pay a tip to have their picture taken. Finally we arrive at 16:00 at my hostel and I enjoyed myself over the past few days . At night I booked a flight from Cusco to Lima on October 5th. I fly at 07:40 am with Star Peru returning to Lima for the price of $ 130. Tomorrow morning leaving by bus to Puno.Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: