Okęcie

Trip Start Jan 16, 2013
1
7
Trip End Jan 20, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Poland  , Masovian Voivodeship,
Sunday, January 20, 2013

W Warszawie jesteśmy przed południem. Bagaże bezpiecznie przylatują razem z nami.
Gdyby nie historia z łańcuchami wyjazd byłby bardzo udany. Komfort podróżowania samolotem i pożyczeniem na miejscu samochodu i nart jest nieporównywalnie większy niż jazda 1500km z Warszawy.
Na pewno chciałbym powtórzyć taki wyjazd za rok.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: