Kronikarsko

Trip Start Nov 08, 2012
1
9
Trip End Nov 12, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Poland  , Masovian Voivodeship,
Monday, November 12, 2012

Wpis ten jest czysto kronikarski. Powrót poszedł gładko i bez przeszkód. Zrobię może małe podsumowanie finansowe tego wyjazdu:

Bilety lotnicze Wizzair: 38zł /os
Bilety pociągowe Trenitalia: 18euro / os
Bilety Terravision: 8euro / os
Bilety KM do Modlina: 24zł / os
Nocleg we Florencji: 105euro / pokój
Nocleg w Rzymie: 47euro / pokój
Metro w Rzymie: 2 euro / os

Do tego doliczamy wstępy do Bargello, Uffizi, dzwonnica Giotto, wyżywienie na miejscu.
Sumaryczny koszt to około 1000zł.

Pozdrawiam i do kolejnej relacji!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: