Powroty

Trip Start Oct 13, 2012
1
5
Trip End Oct 15, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Poland  , Masovian Voivodeship,
Monday, October 15, 2012

LOT powrotny w zasadzie bez historii. Wszystko przebiegło sprawnie i gładko. My już byliśmy bardziej podekscytowani wieczorną atrakcją - pierwszymi zajęciami kursu tańca.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: