Mgła

Trip Start Oct 13, 2012
1
5
Trip End Oct 15, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Poland  , Masovian Voivodeship,
Saturday, October 13, 2012

Sobotni poranek upłynął nam w niepewnym spoglądaniu przez okno. Powodem była pogoda która dzień wcześniej sparaliżowała funkcjonowanie obu warszawskich lotnisk. Na szczęście w sobotę mgła była łaskawsza i loty odbywały się normalnie. Problem miało jedynie lotnisko w Modlinie które nie posiada systemu ILS. My na szczęście tym razem korzystamy z usług LOTu i lotniska Chopina. Lot Embraerem przebiegł bez problemu i wylądowaliśmy we Lwowie.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: