Powrót z Modlina

Trip Start Aug 31, 2012
1
5
Trip End Sep 02, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Poland  , Masovian Voivodeship,
Monday, September 3, 2012

Lot przebiegał bez zakłóceń jak i samo lądowanie. Powrót podobnie jak podróż na lotnisko kolejką KM. po tej podróży znów będę odpoczywał 2 kolejne dni. A w planach kolejny wypad i przewodnik do przeczytania...
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: