Odjezd do Prahy

Trip Start Sep 03, 2009
1
2
32
Trip End Sep 29, 2009


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
at HBH´s

Flag of Czech Republic  , Bohemia,
Thursday, September 3, 2009

Vzhledem k tomu, že odlet je v pátek v 8:00, šlo by asi dost těžko vyjíždět z Brna ráno a stihnout být na Ruzyni 2 hodiny předem. Proto jsme využili možnosti přespat ve firemním bytě a pojedeme do Prahy o den dřív.

Poslední den v práci. Nervy na pochodu. Michal už má taky konečně nabaleno. Už 2 noci skoro nespím. Radkovi se podařilo dostat do tašky všechny boty.

Ráno Radek provedl check-in pro lety do i z Londýna, tak jsem zvědavá, jaký ty místa budou. (Samozřejmě přes oceán sedí u okýnka, sobec!)

Z Brna vyrážíme s Car service Prokeš&syn kolem 17 h, ubytujeme se a čeká nás poslední česká večeře. Pravděpodobně u Posledního mamuta, jak stylové...
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: