Úvod

Trip Start Sep 03, 2009
1
32
Trip End Sep 29, 2009


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
doma

Flag of Czech Republic  , Moravia,
Sunday, August 23, 2009

Přípravy vrcholí...

Včera jsme měli finální válečnou poradu, kdy se dohodly zbývající věci, jako transfer do Prahy, společnej účet, výměna peněz (v pátek 21.8. u Abdina na České za 18,15) a podobně.

Já jsem začla balit už o víkendu, hoši měli jako vždy na všechno fůru času, takže ještě den před odjezdem do Prahy jsme řešili počet ručníků, kam dám boty, kopie pasů, kolik váží taška,...
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: