Kaap Maleas gerond

Trip Start Jul 06, 2005
1
60
146
Trip End Sep 22, 2015


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Greece  , Peloponnese,
Monday, May 24, 2010

 
Maandag 24 mei

Al voor het alarm van 6 uur afgaat zijn we al aan de voorbereiding bezig, De bijboot op ons achterdek, de dieseltank gevuld uit de reservetank en ook het anker opgehalen gaat soepel. Het is een prachtig gezicht als we uitvaren, de zon komt net boven de horizon uit en verschuilt zich nog een beetje achter het schip dat jaren geleden hier op de klippen is gevaren, het kan dus echt! De kaap hebben we in ons vizier en zien naast twee zeilschepen veel vrachtverkeer de noor-zuid route oversteken. We hebben een klein grootzeil zodat we op alles voorbereid zijn en blijven ca 3-5 mijl uit de kust om de wind versnelling te ontlopen. Maar wat er gebeurd, de wind blijft zo goed als weg en met onze vingers in de neus, omzeilen we de kaap. Ons reisdoel is Monemvasia een stadje wat de moeite waard moet zijn om aan te doen. Monemvasia is eigenlijk een giga steen in het water dat ook vroeger al was verbonden met het vaste land en aansluit op het stadje Yefira. Net als in Mystras is hier een stad teruggevonden uit de Byzantijnse tijd en door de Venetianen gedeeltelijk herbouwd. Toen al werd de haven de springplank om Kaap Maleas te ronden. Na aankomst in Yefira van een bijna zeilloze dag gaan we na de lunch op weg naar Monemvasia. Het lijkt wel een beetje op de rots van Gibraltar en als we eenmaal over de verbindings weg lopen van het vaste land en het eiland is er ook een vergelijk te maken met Mont Saint Michel in Frankrijk . Helemaal op de top is het kasteel te zien. Net als Mystras is hier een indeling van een boven, midden en onderstad.  Gelukkig is in tegenstelling tot Mont Saint Michel de commercie slechts door een winkelstraatje beperkt, verder zijn er verschillende huizen volledig hersteld, waardoor het stadje er erg bekoorlijk uitziet. We hebben prachtige uitzichten, maar je moet wel heel veel trappen op .


Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: