Endelig fremme!

Trip Start Jun 24, 2010
1
10
Trip End Aug 12, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Okupe hostel

Flag of Brazil  , State of Sao Paulo,
Friday, June 25, 2010

Naa sitter vi endelig paa hostellet etter en  strabasios flytur over atlanter'n! Fra München til Sao Paulo tok det over 17 timer, orginal tid var 12,5 men et uventet stopp i Rio gjorde at vi satt stille i 3 timer! Da taaken tilslutt forsvant over Sao Paulo fikk vi lande 5 timer senere enn planlagt:) Etter en taxitur fra flyplassen var vi paa plass klokken 13 lokal tid og vi fikk sjekke inn selv om resepsjonisten var mer opptatt av Brasil- Portugal kampen (som endte 0-0). Stemningen var til aa ta og fole paa! Vi gleder oss til flere fotballkamper i SA!

Go Brazil!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: