St Clara del Cobre

Trip Start Sep 22, 2012
1
41
69
Trip End Dec 05, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Mexico  , Central Mexico and Gulf Coast,
Saturday, November 3, 2012

Chociaz deszcz padala straszliwie udal nam sie dojechac do tego urokliwego miasteczka gdzie wyrabiaja rzeczy z miedzi. Poszlismy do zakladu miedi i naocznie mielismy czasne zobaczyc jak tlucze sie michy z miedzi. NIe sadzilam ze to tyle roboty. Ale bylo przyjemnie. Potem ciastko i herbata i sio na autobus powrotny do Dgo.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: