Wieczorna wyprawa w poszuwikaniu geocachy

Trip Start Jul 11, 2009
1
2
6
Trip End Jul 12, 2009


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Czech Republic  , Moravia,
Saturday, July 11, 2009

Wizytę w Czechach rozpoczeliśmy oczywiście od smażonego sera na obiad i wizyty w spożywczym w celu zaopatrzenia się w miejscowe specjały tj. czekolada, sery oraz rogaliki. Olomouc podziwialiśmy jedynie z okien samochodu, który zwiedziliśmy dosyć dokładnie dzięki objazdom - Czesi akurat na trasie naszego przejazdu zwijali asfalt na noc.

Auto zostawiliśmy na parkingu w miejscowości Svaty Kopecek i o godzinie osiemnastej wyruszliśmy z grupą Czechów na północ. Dosyć szybko zapadł zmrok i choć po ostatnich ulewach pozostało sporo kałuż, szło się całkiem przyjemnie. Po drodze znaleźliśmy dwa geocache, kolejnego naszej ośmioosobowej grupie nie udało się odnaleźć. Przy czwartym geocachu i przejściu około 30 km zmuszeni byliśmy opuścić Czechów. Noc spędziliśmy w okolicach miejscowości Dalov.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: