Strajkujemy

Trip Start Feb 05, 2010
1
24
25
Trip End Mar 03, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Rantasipi Airport

Flag of Finland  , Southern Finland,
Tuesday, March 2, 2010

Widok śniegu zmroził mnie do kości. To jest sen. Tak jak był, gdy wyjeżdżałam do Azji, tak samo nie prawdopodobne jest, że to już koniec podróży. Mieliśmy w planach albo (ze względu na jet lag) w marzeniach obejście Helsinek. Okazało się, że jest dzisiaj strajk komunikacji miejskiej, wydostać się z naszego hotelu nie można, więc i my strajkujemy.

Oflagowaliśmy się wirtualnymi sztandarami „precz ze śniegiem, chcemy japonki", „Bangkok tak, Warszawa nie”, „dajcie żyć”… ale nikt nie słucha naszych postulatów…

Pozostaje więc przestać narzekać, i cofnąć czas, teraz, na 5 luty 2010, i tak w kółko…aż do znudzenia… to nie może się znudzić;)
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: