Biegiem

Trip Start Feb 05, 2010
1
2
25
Trip End Mar 03, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Finland  , Southern Finland,
Friday, February 5, 2010

Mamy 40 minut na przesiadkę do samolotu do Hong Kongu. Jest szansa, że nie zdążymy... a nasze bagaże prawie na pewno nie zdążą, dlatego mamy wszystko co najważniejsze w bagażu podręcznym.

W Helsinkach śnieg, brrr. To widzieliśmy z okna samolotu, potem już biegiem ruszyliśmy do docelowego gata. Udało się dotrzeć na final call:)
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: