Foto fran 12e till 18 december

Trip Start Dec 07, 2012
1
5
13
Trip End Jan 10, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Rest Long Wave

Flag of Sri Lanka  , Southern,
Tuesday, December 18, 2012

Efter en vecka lamnade jag Hikkaduwa och reste till Mirissa. Mirissa ligger soderut fran Hikkaduwa och ar en liten stad med bara en gata och en fantastisk strand.
Manniskorna pa Sri lanka jag traffat ar otroligt vanliga och hjalpsamma. Sjalvklart finns det en baktanke med att dom kan tjana pengar pa oss turister men var ar det inte sa?

Maten har varit fantastiskt och inte har jag blivit dalig i magen nagon gang! Har da aven kakat lokalmat pa sunkiga stallen....

Turisterna har ar mest fran Europa och lite Japanare. Manga ar har bara for att surfa pa alla surfplatser som ligger runt on. Svenskar har jag inte markt sa manga av.

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html:

Table of Contents