Lähdettiin kotoa

Trip Start Unknown
1
27
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Kotona Kadrinanpihalla

Flag of Finland  , Southern Finland,
Friday, November 26, 2010

Tästä se lähtee, nimittäin matka maailmalle. Koti on myyty, tavarat on varastossa, ja autot on pakattu. Mukana muutossa olli auttamassa Salon mummi,kummisedät Antti ja Vesa. Ensimmäinen osoite oli mummilassa Salossa.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: