Wellington

Trip Start Nov 21, 2012
1
15
51
Trip End Jan 05, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

, Wellington,
Friday, December 7, 2012

Gisteravond zijn we aangekomen in de capital van Nieuw-Zeeland en hebben onze camper geparkeerd bij het huis van onze nicht Saskia en haar vriendin Abbie. Een prachtig huis uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Leuk om Saskia weer te zien en haar vriendin Abbie te ontmoeten. Ook kregen we een onstuimig ontvangst van Bruno en Flos, hun twee honden. Vanochtend hebben Maria en ik, met enige weemoed afscheid genomen van de campervan. Een prettige auto om mee rond te reizen. Op het Zuidereiland gaan we verder in een personenauto. Vanmiddag het Te Papa museum bezocht. Dit is het nationale museum van NZ. Het geeft een prachtig overzicht van de historie, geografie en cultuur. Jammer dat een dergelijk instituut het in NL niet heeft gehaald. Vanavond heerlijk met z'n vieren in de stad gegeten. Morgen verkennen we met Saskia en Abbie de stad Wellington verder.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: