Wanganui

Trip Start Nov 21, 2012
1
14
51
Trip End Jan 05, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

, Manawatu-Wanganui,
Thursday, December 6, 2012

Vandaag tijdens onze rit naar Wellington onderweg een stop gemaakt in Wanganui. Aldaar het plaatselijke museum bezocht met veel aandacht voor de Maori cultuur. Helaas was het niet toegestaan foto's te maken. Dus hebben we maar een foto gemaakt van de kerstversieringen met daarop een kerstgroet in het Nederlands. Bijna gelukt. Tevens Maria's nieuwe passie, het fotograferen van brievenbussen, bijgevoegd.
Daarna op naar Wellington, waar we op bezoek gaan bij onze Nieuw-Zeelandse nicht Saskia en haar vriendin Abbie.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: