Black-water rafting

Trip Start Nov 21, 2012
1
12
51
Trip End Jan 05, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

, Waikato,
Tuesday, December 4, 2012

Ingrid heeft me overgehaald om mee te doen aan rafting in de grottenstelsels van Waitomo. Ze verzekerde me dat haar "ouwe" oom dat zeker wel aan zou kunnen. Piece of cake, zoals ze hier zeggen. Ik was er bij voorbaat nog niet gerust op, maar het was een heel bijzondere ervaring. In een wetsuit, uitgerust met een helm en een lamp en zittend in een cave raft (een opgeblazen binnenband) drijf je door de duisternis op een ondergrondse rivier. Watervallen waar je achterwaarts vanaf moet springen, klauterpartijen op plekken waar je niet kunt drijven. Ik heb het allemaal doorstaan en er lol aan beleeft. Maria genoot ondertussen van een ondergrondse boottocht door de magische glimwormgrot. Ingrid nog heel erg bedankt voor je gastvrijheid. We hebben genoten.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: