Terug naar Las Vegas

Trip Start Jun 02, 2013
1
27
29
Trip End Jun 29, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

, Utah,
Thursday, June 27, 2013

Onze reis loopt al een beetje ten einde, zaterdag moeten we alweer terug. Daarom zijn we vandaag al richting Las Vegas gereden, in Washington, Utah om precies te zijn (niet te verwarren met Washington D.C.). Een ritje van 800 km. we zitten nu in ons hotel even bij te komen. Morgen nog een 200 kilometer tot Las Vegas waar we zaterdagochtend weer met het vliegtuig naar huis vertrekken. Morgen is dus onze laatste echte volle dag in de VS :(

Vandaag dus niet zo veel te vertellen, morgen meer.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: