De hond (Max) van de buurvrouw

Trip Start Jan 28, 2012
1
2
4
Trip End Feb 26, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privé

Flag of Belgium  , Flanders,
Thursday, February 16, 2012

   Aangezien de winterprik behoorlijk hevig was zocht ik veel contact met de mensen die daar ook woonden. Dus elke dag ging ik een koffietje drinken bij de buurvrouw. Zij had ook een hond. Een reu van 4 jaar. Zij had echter niet veel zin om met dat beestje te gaan wandelen, dus dat deed ik ook maar. En met veel plezier hoor. Het beestje was duidelijk niet gewoon om zijn poten te strekken, dus als ik daar mee weg was geweest, lag hij voor de rest van de dag in zijn nest.

    Op het einde van de maand ging Nancy, de buurvrouw, verhuizen naar een appartement en ze kon Max niet  eenemen. We hebben hem te koop aangeboden, maar uiteindelijk is hij naar een asiel gegaan.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: