Mijn ouders die eens op koffievisite kwamen

Trip Start Jan 28, 2012
1
3
4
Trip End Feb 26, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privé

Flag of Belgium  , Flanders,
Saturday, February 18, 2012

   Op zaterdag 18 februari kwamen mijn ouders eens langs om een koffietje te drinken. Vroeger, toen we nog paarden hadden, kwamen we regelmatig met de paarden naar Wechelderzande. Dus het was eigenlijk een nostalgische trip. We hebben alleen niet gevonden waar we toen kampeerden.

    Maar ach … we hebben het best naar onze zin gehad. Mijn moeder die het conservatorium heeft gedaan, kan het ook niet nalaten om, als ze een muziekinstrument ziet, het vast te nemen en er proberen op te spelen. En er stond een orgel. Er kwam wel geen enkele deftige noot uit, maar het was vooral Bing die "muziek"  begon te maken. Echt grappig.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: