Wow ... zelf vliegen

Trip Start Oct 28, 2011
1
3
Trip End Oct 28, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
NVT
What I did
Zelf vliegen

Flag of Belgium  , Flanders,
Friday, October 28, 2011

   De kers op de taart was natuurlijk dat ik in de terugvlucht de gelegenheid heb gekregen om zelf te vliegen. Dit was echt de max. En wat er nog extra leuk aan was dat met het mooie weer op een hoogte van ongeveer 1.000 voet de zichtbaarheid heel goed was.

     Ik moet eerlijk toegeven … ik was totaal niet zenuwachtig. Of ik het nu goed deed … tja … dat weet ik ook niet echt … dat laat ik aan de profs over om daar over te oordelen, maar ik heb er in ieder geval met volle teugen van genoten. En we zijn toch veilig aangekomen in Deurne.

My track:
Name: EBKH EBAW

Date:28-okt-2011 : 15:02

Distance: 62,3 kilometers

Elapsed Time: 37:33.1

Avg Speed: 99,5 km/h

Max Speed: 211,7 km/h

Avg Pace: 00' 36" per km

Min Altitude: 0 m

Max Altitude: 410 m

Start Time: 2011-10-28T13:02:22Z

Start Location: 

            Latitude: 51.179603 N 

            Longitude: 5.214823 E

End Location: 

            Latitude: 51.187586 N 

            Longitude: 4.452510 E
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: