Lekker eten en genieten van de zon

Trip Start Oct 28, 2011
1
2
3
Trip End Oct 28, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
NVT
What I did
Lunchen

Flag of Belgium  , Flanders,
Friday, October 28, 2011

    In Keiheuvel konden we a la carte eten en we gingen voor een steak met frieten. Aangezien we dan toch in België bleven konden we het eten ook best Belgisch houden hé. Het was een leuke bende en in de zon was het echt genieten. In totaal stonden we daar toch met acht vliegtuigen.

    En toegegeven ... we hebben heel lang op het eten moeten wachten, maar het was wel heel lekker.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: