The trip

Trip Start Nov 27, 2010
1
8
Trip End Dec 08, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Sandbekkfaret, KURLAND

Flag of Norway  , Akershus,
Saturday, November 27, 2010

NEDERLANDSE TEKST NA ENGELSE


   It is almost unbelievable, but the flight lasted nearly 20 minutes less than expected. Barely 1:40 minutes from Zaventem to Gardermoen.

    Then it was a little bit searching, as the evening had already fallen. It was snowing very hard, it was foggy and it was -10°C. I had a very good description and had finally gotten around 23.30 hours at my destination. Kurland near Lillestrøm, about 25 km northeast of Oslo.

    The person I had an appointment with was already in bed, the door was open and when I entered I was greeted briefly by the cat. Since this is the first time that I was "cat-sitting" for someone I did not know at that time, it was a bizarre feeling to enter a strange house without you even saw a person. But apparently you can, in this region of Oslo, simply leave your house open and it is also customary if you have an appointment that you just enter.

    I crawled under the blankets and fell asleep. Around 01.30 the phone rang and I was frightened to death, because I thought it was an alarm. But the owner did not worry too much, and got before I had seen her back in bed. So I flipped over and got more sleep.

    The next morning the greeting (in pajamas) was very much a hearty welcome. We have extensive knowledge with each other made; together at the breakfast table chatting and only then we started getting dressed.

    Well, so did I start out from a "cat-sitting job" for just more than one week.


NEDERLANDSE TEKST

  Het is bijna niet te geloven, maar de vlucht duurde bijna 20 minuten minder dan voorzien. Amper 1 uur 40 minuten van Zaventem naar Gardermoen.

    Dan was het even zoeken, want de avond was al gevallen. Het sneeuwde heel hard, het was mistig en het was -10°C. Ik had een heel goede beschrijving meegekregen en was uiteindelijk rond 23.30 uur op mijn bestemming. Kurland nabij Lillestrøm, ongeveer 25 Km noordoost van Oslo.

    De persoon waarmee ik was afgesproken was al in bed gekropen, de deur stond open en als ik binnen kwam werd ik vluchtig begroet door de kat. Aangezien het de eerste keer was dat ik ging "cat sitten" bij iemand die ik op dat moment nog niet kende, was het een bizar gevoel om in een vreemd huis binnen te komen zonder dat je ook maar een mens zag. Maar blijkbaar kan je in deze regio van Oslo je huis nog gewoonweg laten openstaan en is het hier dus ook de gewoonte als je afspreekt dat je dan maar gewoon binnenkomt. 
    
    Ik ben in mijn bed gekropen en viel in slaap. Rond 01.30 ging er een telefoon en ik schrok me te pletter, want ik dacht dat het een alarm was. Maar de eigenares maakte zich niet al te veel zorgen en kroop nog voor ik haar had gezien terug in bed. Ik heb me dan ook maar omgedraaid en heb verder geslapen.

    De ochtend daarop was de begroeting (in pyjama) zeer hartelijk. We hebben uitgebreid kennis met elkaar gemaakt, hebben samen aan de ontbijttafel zitten kletsen en pas dan zijn we ons gaan aankleden.

    Tja, zo zag mijn begin er uit van een "cat sitting job" gedurende iets meer dan een week.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: