De ganse dag sneeuw

Trip Start Nov 27, 2010
1
2
8
Trip End Dec 08, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Sandbekkfaret, KURLAND

Flag of Norway  , Akershus,
Sunday, November 28, 2010

NEDERLANDSE TEKST NA ENGELSE

   On a Sunday there is nothing to do in Kurland. What's more it was still snowing heavily, just 5 meters far away you could see and the traffic was totally lame. We decided to go to a town nearby, LillestrÝm, for that we could do with public transport. But there was nothing to do, primarily by the weather and the fact that it was Sunday. Then we decided to go to the local expo, de Norge Varemesse, because there were dogs who were participating in various activities: Agility, obedience and just being beautiful. We were at least inside and we are animal lovers, so actually it was quite fun.

    To finish our evening we went to a restaurant close to the cultural centre. Here we have taken a typical Norwegian menu, especially with salmon prepared in various ways. The other dishes consisted sheep and pig. Maybe not at first sight so Norwegian, but these are the animals they are the most eaten. All in all it was a nice day.

NEDERLANDSE TEKST

   Op een zondag valt er in Kurland niets te beleven. Daarbij was het nog hevig aan het sneeuwen, amper 5 meter ver kon je zien en het verkeer lag totaal lam. We besloten om naar een stadje vlakbij te trekken, LillestrÝm, want dat konden we met het openbaar vervoer doen. Maar ook daar viel er niets te beleven, vooral door het weer en het feit dat het zondag was. Toen besloten we om naar de lokale expo te gaan, de Norge Varemesse, want daar waren honden die aan allerlei activiteiten gingen deelnemen. Agility, gehoorzaamheid en gewoon mooi zijn. We zaten tenminste binnen en daarbij zijn we dierenliefhebbers, dus eigenlijk was het nog best leuk. 

    Om onze avond af te sluiten zijn we naar een restaurant gegaan dicht bij het cultuurcentrum. Hier hebben we een typisch Noorse menu genomen, met vooral zalm op verschillende manieren klaargemaakt. De andere gerechten bestonden uit schaap en varken. Misschien op het eerste gezicht niet zo Noors, maar dat zijn de dieren die ze hier het meest eten. Al bij al was het toch een leuke dag.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: