Aankomst, briefing en bergje beklimmen

Trip Start Mar 30, 2009
1
3
Trip End Apr 02, 2009


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Gîte Noyer van Ferme d’en Bas, Rue des Bateliers 1, 5523 Sommière

Flag of Belgium  , The Ardennes,
Monday, March 30, 2009

   Om 10 uur waren we pas in de Gîte afgesproken. Het eerste wat we te horen kregen, naar de winkel in Dinant om inkopen te doen voor het eten. Dat was een taak waar we gedurende ons verblijf zelf voor moesten zorgen. We hadden al het materiaal en een keuken ter beschikking, maar nog geen voedingwaren. De drie dames, waaronder ikzelf, zouden op deze eerste dag die taak voor zich nemen. Eigenlijk was het best leuk. We kregen een beperkt budget en daar moesten we mee rondkomen. Het was dus tellen geblazen. Als we al de ingrediënten hadden, gingen we het middagmaal klaarmaken en opeten.

    Nadien kregen we een briefing met onze eerste opdracht. Een bergje beklimmen, zonder hulpmiddelen. Pff … Is dat alles? Als we eindelijk voor dit bergje stonden, bleek het toch niet zo gemakkelijk te zijn. Het was behoorlijk steil. We gingen eerst proberen om een "ladder" te vormen. De eerste twee, en de twee volgende en dan ik. Ocharme, ik moest echt over die andere kruipen. Maar onze basis bleek uiteindelijk niet stevig genoeg te zijn en ineens zonder enige aanleiding, roetsj naar beneden.

    Dan een andere poging ondernemen. Bart stelde voor om het eens individueel te proberen. En ja hoor, dat lukte. Maar dan … ok iedereen vesten uit en een “koord” maken. Eindelijk hadden we de oplossing gevonden. Het lukte. Iedereen kwam boven.

'    s Avonds hebben we heerlijk genoten van onze zelfgemaakte eetsoep.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: