Kaipara hills Rd en omgeving

Trip Start Mar 06, 2014
1
3
4
Trip End May 01, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
prive

Flag of New Zealand  , Auckland,
Wednesday, March 12, 2014

    De omgeving waar mijn huisoppas doorging was absoluut prachtig. Ik wilde een toer doen met de fiets, maar de wegen  in de bergen zijn allemaal van gravel en de fiets was niet gesmeerd en ik had er de fysiek niet voor. Dus ik heb maar een heel klein stuk gefietst.
    
    Kaipara flats Rd en Kaipara Hills Rd.
       
    Kort maar oh zo mooi en zeer stil.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: